Překlady této stránky:
 

Archiv událostí

2009

Ceny rektora 2008 vloženo 10.12.2009

Člen naší katedry Ing. Martin Čadík, Ph.D. obdržel cenu rektora za rok 2008 za vynikající doktorskou práci: Perceptually Based Image Quality Assesmant and Image Transformations. Máme z toho velikou radost a gratulujeme!

Další člen naší katedry Ing. Martin Klíma,Ph.D. úspěšně obhájil v létě 2009 svoji doktorskou práci: Colaborative Work in Mobile Environment.

Judith Bishop v Praze vloženo 05.12.2009

3. prosince 2009 nás navštívila Judith Bishop, která pracuje pro firmu Microsoft Research jako ředitelka externího výzkumu v oblasti výpočetní techniky. Její úlohou je vytvářet silné vazby mezi výzkumnými skupinami firmy Microsoft a univerzitami po celém světě. Při této návštěvě se setkala v regionu střední Evropy s více univerzitami, osobně navštívila celkem čtyři školy a z reakcí víme a jsme tomu rádi, že z několika navštívených univerzit si velmi dobře pamatuje právě vřelou a inspirující návštěvu ČVUT.

14. Bilateral Student Workshop CTU Prague - HTW Dresden vloženo 02.12.2009

Dne 28.11.2009 se již po čtrnácté konal v prostorách HTW Dresden (Hochschule fuer Technik und Wirtschaft) studentský workshop pod názvem User Interfaces. V rámci této akce čeští a němečtí studenti prezentují výsledky svých projektů v oblasti uživatelských rozhraní (user interfaces). Z české strany se akce účastní studenti z katedry počítačové grafiky a interakce a z německé strany studenti Fachbereich Mathematik/Informatik. Studentské prezentace z letošního workshopu jsou k nahlédnutí na stránkách workshopu.

V rámci této akce získávají studenti možnost prezentovat své výsledky v mezinárodním prostředí. Za velmi cennou pak studenti považují zkušenost s prezentací svých výsledků v cizím jazyce.

Úspěch ve studentské soutěži Student Research Competition 2009 vloženo 25.11.2009

Dne 20. listopadu 2009 se v prostorách katedry počítačů konalo závěrečné kolo soutěže Student Research Competition 2009. Soutěž byla organizována českou a slovenskou národní pobočkou ACM (Czech ACM Chapter a Slovak ACM Chapter) za podpory české pobočky firmy Microsoft. Soutěže se zúčastnili studenti z českých a slovenských vysokých škol. Vítězem soutěže se stal student naší katedry Jan Novák se svou prací Global Illumination Methods on GPU with CUDA. Vedoucím práce byl Ing. Vlastimil Havran, PhD.

Knihovna katedry zpřístupněna pro studenty a externisty vloženo 15.11.2009

Naše katedra vlastní přes sto odborně zaměřených publikací. Pomocí vyhledávače si můžete zjistit, zda-li je Vámi požadovaná publikace k dispozici. Pro její zapůjčení prosím kontaktujte naší zdejší knihovnici, paní Kláru Dvořákovou. Najdete ji v místnosti E-319. Můžete ji také kontaktovat telefonicky na tel.č. +420 22435 7558.

Výstava SEMESTRALE (II) vloženo 13.10.2009

Výstava prací studentů oboru Web a Multimedia (program STM) vzniklých v letním semestru školního roku 2008/2009 v rámci předmětů:

  • Grafická tvorba (vede Akad. mal. Lucie Svobodová).
  • Kurz multimediálních aplikací (vede Ing. Roman Berka, Ph.D.)

Zahájení výstavy ve čtvrtek 15.10.2009 v 17:00 v prostorách katedry DCGI, Karlovo nám. 13, 3. patro.

IBM Student Research Project vloženo 05.07.2009

Vítězem ročníku 2009 se stal Ing. Michal Hapala. Blahopřejeme vítězi i jeho vedoucímu diplomové práce - Ing. Vlastimilu Havranovi, Ph.D.!

Obrázek převzat z týdeníku EURO, 26/2009.

;;# Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Jaroslav Sloup ;;#

 
cs/events/archive.txt · Poslední úprava: 2011/05/10 10:30 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International