Překlady této stránky:
 

Katedra počítačové grafiky a interakce

Cíle

Dlouhodobým cílem katedry počítačové grafiky a interakce je výuka a výzkum na úrovni předních evropských pracovišť.

  • Vychovávat absolventy bakalářského, magisterského a doktorského studia s vynikající úrovní znalostí a vysokým potenciálem uplatnění v praxi.
  • Podílet se na aktuálním výzkumu v oboru počítačové grafiky a interakce.
  • Publikovat na významných zahraničních konferencích a v prestižních časopisech.
  • Podporovat výuku a výzkum prostřednictvím projektů grantových agentur a významných komerčních subjektů.
  • Spolupracovat ve výzkumu a výuce s tuzemskými a zahraničními partnery.

Řízení katedry

Funkce Jméno E-mail na FEL.CVUT.CZ
Vedoucí katedry Prof. Ing. Jiří Žára, CSc. zara
Zástupce pro výuku Ing. Petr Felkel, Ph.D. felkepet
Zástupce pro výzkum (HCI) Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. slavik
Zástupce pro výzkum (CG) Doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D. bittner
Tajemník Kateřina Horáčková, DiS. horackat
Sekretářka Ivana Přádová pradoiva
Rozvrhář Ing. Jiří Škvor skvorj

Historie

Katedra počítačové grafiky a interakce byla založena v červenci 2008. Její základ tvoří pedagogové a výzkumní pracovníci bývalé Grafické skupiny (CGG), která působila od roku 1992 na Katedře počítačů FEL ČVUT v Praze.

;;# Za obsah stránky zodpovídá: prof. Ing. Jiří Žára, CSc. ;;#

 
cs/main.txt · Poslední úprava: 2024/02/07 12:43 autor: zara
CC Attribution-Share Alike 4.0 International