Překlady této stránky:
 

Jak vypsat BP/DP na 13139

Vedoucí práce:

 1. Vloží text zadání do KOSu. Bude-li text pokynů vyplněn anglicky, obdrží student oficiální formulář zadání BP/DP v angličtině (bude BP/DP psát v angličtině). Bude-li text pokynů vyplněn česky, obdrží student oficiální formulář zadání BP/DP v češtině (přesto je možné, aby BP/DP psal v angličtině)
 2. Zarezervuje téma studentovi (nebo si student téma zarezervuje sám).
 3. Potvrdí v KOSu rezervaci zadání studentovi.
 4. V návrhu vyplní oponenta, vytiskne z KOSu návrh zadání a odevzdá návrh paní Horešovské - 3.patro, místn. č.319 a. Návrh podepsaný vedoucím práce může odevzdat i student; další možností je, že vedoucí práce pošle paní Horešovské mail (hores@fel.cvut.cz) s informací, že je téma v KOSu připravené ke schválení katedrou a připojí návrh oponenta.
 5. Pokud je vedoucí práce externí, vyplní a zašle tento dotazník paní Horešovské mailem (hores@fel.cvut.cz) v příloze.

Paní Horešovská:

 1. Zajistí odsouhlasení tématu katedrou.
 2. Téma překlopí do „zadáno“.

V tomto okamžiku si může student zapsat předmět BP/DP.

Paní Horešovská vytiskne formulář zadání BP/DP, zajistí podpisy vedoucího katedry a pana děkana a vyzve mailem studenta k vyzvednutí oficiálního zadání BP/DP.

Struktura zadání

 • Navrhněte a implementujte systém pro….,
 • Systém by měl umožňovat ….
 • Vstupem do systému bude …. Výstup bude ve formě ….
 • Implementujte v prostředí ….
 • Výsledný produkt otestujte z hlediska …
 • Literatura: je nutné uvést <color red>alespoň jednu pořádnou odbornou literaturu</color>, tedy nikoliv odkaz na Wikipedii či Google ani univerzální větu „dodá vedoucí práce“.
 • Jak zadat BP/DP - pokyny pro vedoucího práce - návod popisuje práci se závěrečnými pracemi ze strany webového KOSu pro učitele
 
cs/study/jak_zadat_zp.txt · Poslední úprava: 2020/01/10 18:17 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International