Překlady této stránky:
 

Problematiku, která se týká Katedry počítačové grafiky a interakce řeší student následovně:

  • Odevzdá vyplněný formulář - žádost na studijním oddělení DCGI. Žádost musí být srozumitelná a musí mít řádné zdůvodnění.
  • Pokud chce student problém konzultovat přímo se zástupcem vedoucího KPGI Ing. Felkelem, je nutné si schůzku domluvit předem mailem.

;;# Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Petr Felkel, Ph.D. ;;#

 
cs/study/peo-contacts.txt · Poslední úprava: 2017/10/25 12:52 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International