Překlady této stránky:
 

Důležité termíny:

  • přihlášení k bakalářským i magisterským SZZ: nejpozději do 30.4.2024
  • odevzdání BP i DP: nejpozději do 24.5.2024
  • SZZ v bakalářském studiu: 10.6. - 20.6.2024
  • SZZ v magisterském studiu: 10.6. - 28.6.2024
  • termín pro splnění studijního plánu: nejpozději tři pracovní dny před prvním dnem příslušného termínu státnic, tzn. do 5.6.2024.

Konkrétní den konání SZZ bude katedrou určen a zveřejněn po termínu odevzdání BP/DP.

;;# Za obsah stránky zodpovídá: Marcela Horešovská ;;#

 
cs/study/terminy.txt · Poslední úprava: 2024/03/14 12:39 autor: hores
CC Attribution-Share Alike 4.0 International