Překlady této stránky:
 

Uznávání předmětů absolvovaných v minulosti

Katedra počítačové grafiky a interakce dodržuje následující pravidla pro uznávání dřívějšího absolutoria předmětů:

 • Byla-li zkouška kdysi složena za 1 či 2 (po novu A až C), pak ji uznáváme.
 • Ve všech ostatních případech musí student řádně absolvovat předmět a zkoušku znovu.

Uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí

Katedra počítačové grafiky a interakce dodržuje následující pravidla pro uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí:

 • Před odjezdem
  • Schvaluje předběžný plán studia. Upozorní studenta, že lehčí varianty předmětů neuzná jako náhradu povinných, ale jen jako volitelné.
  • Předmět musí mít stejný počet kreditů (lze uznat i několik dílčích předmětů jako jeden „větší“). 1 kredit je 25 hodin práce - podrobnější vysvětlení níže
  • Předmět musí pokrývat aspoň 70% látky nahrazovaného předmětu
 • Po návratu z ciziny
  • Uznává skutečně absolvované předměty a jejich kredity
  • Podmínkou uznání je zpráva (zde) o tom, jak se na příslušné univerzitě předmět vyučuje.
  • Pokud je v dané zemi jiný kreditový systém, je součástí zprávy návrh vzájemného převodu kreditů na ty naše
  • Osnova zprávy:
   • Odkaz na stránky předmětu
   • Tabulka ukazující pokrytí osnovy uznávaného předmětu přednáškami předmětu absolvovaného v zahraničí.
   • Podrobnější obsah jednotlivých přednášek a cvičení.
   • Způsob výuky - část projektová (složitost projektu, počet - je jeden velký za semestr nebo více malých během semestru). Předpokládá se příprava na přednášky na základě doporučené literatury (americký způsob) nebo je standardní přednáška jako u nás? Na semináře je nutno nastudovat doporučenou látku a seminář má formu diskuse atd…
   • Způsob hodnocení během semestru
   • Způsob presentace a hodnocení projektu
   • Jak probíhá zkouška - třeba i příklad zkouškových příkladů. Pochopitelně způsob hodnocení.
   • Vysvětlení jiného kreditového systému a návrh jejich přepočtu na ECTS, pokud se od našeho ECTS liší
   • Vazba předmětů na ostatní předměty oboru (které to jsou a co způsobuje tu vazbu).
   • Případné další zajímavosti.
   • Rozsah - 5 stránek a více. Stačí česky.
  • V případě nejasností může uznávající požádat o dodatečné informace - např. si vyžádat předložení referát k projektu zpracovávaném v zahraničí, atd…

Rozdíl mezi kredity postaru a podle ECTS

 1. V EaI je počet kreditů dán hodinovou dotací kontaktní výuky. Příklad 2+2 ⇒ 4 kredity
 2. V OI a novém STM-ECTS se více pracuje doma a používají se tzv. ECTS kredity (1 kredit = 25 hodin práce).
  • práce ve škole (přednášky a cvičení) 1 vyučovací hodina = 45 min ~ 1 hodině ECTS
  • práce doma (semestrálky, příprava během roku, příprava na zkoušku) 1 hodina = 60 minut
  • Předmět 2+2 za 4 kredity odpovídá 100 hodinám práce
   • (2+2)*14T + 30 příprava na zkoušku + 14 hodin domácí přípravy
  • Předmět 2+2 za 6 kreditů odpovídá 150 hodinám práce
   • (2+2)*14T + 30příprava na zkoušku + 64 hodin domácí přípravy
 
cs/study/uznavani_predmetu.txt · Poslední úprava: 2017/03/29 11:55 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International