Překlady této stránky:
 

Závěrečná práce pro firmu

Závěrečná práce (diplomová DP či bakalářská BP) je ze zákona veřejná. Při obhajobách hodnotí komise práci pouze a jen podle toho, co je v textu práce a v přílohách a je to nahráno v KOSu.

Zadání pro externí firmy považujeme za velmi přínosná. Pokud se rozhodnete vypracovat zadání pro externí firmu, domluvte se předem, aby to, co chcete ve své práci zveřejnit, bylo vyjmuto z NDA (non-disclosure agreement). Vše další, co navíc uděláte pro firmu za peníze a nezveřejníte v práci, nebude součástí obhajoby. Rovněž vše, co firma nehodlá zveřejnit před konkurencí, např. proprietární knihovna, proprietární data, se nezveřejní, a není to proto součástí obhajoby. Je na Vás, abyste dílo ukázali na veřejných demonstračních datech. Nelze tedy například obhajovat program, který byl testován pouze na firemních datech, jež nejsou nahrány v KOSu, nebo který obsahuje knihovny/funkce, které nejsou k práci přiloženy.

Poznámky k vlastnictví:

Problémy kolem autorství, vlastnictví práce a programu, který v jejím rámci vznikl, a využitím práce školou se zabývá autorský zákon. Diplomová či bakalářská práce je školním dílem.

 1. Škola může školní dílo používat pro účely výuky, neboť školní dílo jde podle §35 odst. (3) mimo autorský zákon.
 2. Školním dílem se zabývá celý §60.
  • Student-autor jej může dále prodávat (poskytnout licenci za peníze), pokud to není v rozporu se zájmy školy.
  • Škole musí poskytnout licenci k užívání (zdarma).
  • Škola může požadovat uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti s prací.
  • Škola práci ale prodávat nemůže.
 3. Pokud vyrobil na zakázku firmy nebo jako zaměstnanec firmy software, patří licence firmě - §58 (1) a (7)
 
cs/study/zp_pro_firmu.txt · Poslední úprava: 2017/03/29 11:39 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International