Translations of this page:
 

Center of Excellence v Praze

ČVUT a Sun otevřely 9. prosince prestižní Center of Excellence v Praze Nový projekt významně prohlubuje dosavadní příkladnou spolupráci obou dlouholetých partnerů

Společnost Sun Microsystems a Fakulta elektrotechnická na ČVUT v Praze prohlubují dosavadní dlouholeté partnerství novým projektem v oblasti přístupnosti a použitelnosti softwarových produktů. Center of Excellence bude otevřeno v prosinci tohoto roku a zařadí přední českou univerzitu mezi vybrané světové vzdělávací instituce, na kterých již centrum tohoto typu existuje. Předpokládá se, že Sun v rámci tohoto projektu uvolní prostředky ve výši pěti milionů korun. Výsledky budou opět veřejně dostupné v rámci open source licence.

Dlouhodobá spolupráce společnosti Sun Microsystems a FEL ČVUT v Praze přináší své plody již od roku 2003. V roce 2004 byla v Praze zřízena první středoevropská laboratoř na výzkum použitelnosti softwaru (Usability Lab), která slouží k výzkumu, výuce studentů a v neposlední řadě i ke kooperaci s partnery z průmyslové oblasti. Problematika návrhu uživatelského rozhraní a zpřístupnění programů pro postižené uživatele (například zrakově, sluchově nebo motoricky) je také hlavní náplní občanského sdružení pražské pobočky ACM SIGCHI, které ČVUT FEL a Sun Microsystems aktivně podporují. V rámci aktivit pořádaných Prague ACM SIGHI proběhl letos v Praze už čtvrtý ročník odborné konference World Usability Day (více informací zde). ČVUT v současnosti také ve velké míře využívá řešení firmy Sun Microsystems – od programovacího prostředí NetBeans, které slouží k výuce jazyka Java, až po operační systém Solaris.

„Partnerství mezi naší fakultou a společností Sun Microsystems trvá již několik let a považujeme je za velmi úspěšné. Otevřením Center of Excellence při ČVUT v Praze se otevírá další prostor pro vzájemnou spolupráci, v jejímž rámci se naše fakulta bude podílet na špičkovém výzkumu s následnou pozitivní odezvou v oblasti výuky,“ říká Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc, z Katedry počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT. „S ČVUT spolupracujeme již pátým rokem a za tuto dobu se nám podařilo realizovat mnoho menších i větších projektů k oboustranné spokojenosti. Nynější spolupráce na Center of Excellence však posune naše partnerství do zcela nové úrovně – a do společnosti vybraných světových univerzit, které již tento program realizují,“ doplňuje Pavel Šuk, ředitel Pražského vývojového centra společnosti Sun Microsystems. „V letošním roce přitom rozhodně nejde o první společnou iniciativu v oblasti přístupnosti a použitelnosti – vzpomeňme nedávný vznik občanského sdružení Prague ACM SIGCHI,“ dodává Jiří Mžourek, senior manažer společnosti Sun Microsystems a zároveň předseda Prague ACM SIGCHI. „Z výsledků naší spolupráce navíc může těžit doslova každý – výstupy budou opět přístupné ve formě open source.“

Kdy a kde?

Akce se uskutečnila v úterý 9. prosince 2008 od 14.00 v prostorách FEL ČVUT na Karlově náměstí v Praze. Setkání se zúčastnili významní pozvaní hosté, mezi nimiž nechyběl ani Peter Korn, technický ředitel a architekt řešení z oblasti přístupnosti společnosti Sun Microsystems. Během svého dlouholetého působení v oblasti IT získal řadu prestižních ocenění, publikoval významné odborné materiály a podílel se např. na technologiích přístupnosti v prostředí Java, GNOME (Solaris), GNU/Linux a dalších systémů na bázi UNIX, stejně jako u kancelářských balíků StarOffice a OpenOffice.org. Spolupracuje také s pracovníky pro přístupnost týmů Mozilla, Evolution ad.

Co přináší Center of Excellence?

Program společnosti Sun Microsystems patří mezi dlouhodobě úspěšné formy spolupráce s významnými vzdělávacími institucemi a organizacemi třetích stran, fungující asi na stovce míst po celém světě. Center of Excellence je formální a plně zdokumentovaná forma partnerství trvající běžně od jednoho do tří let. Každá ze zúčastněných stran přináší do projektu vlastní prostředky a know-how tak, aby byly splněny předem stanovené vývojové a výzkumné cíle. Centrum přitom může existovat ve fyzické i virtuální formě – vždy však demonstruje využití nejmodernějších softwarových i hardwarových technologií v praxi a zároveň přináší výsledky s možností veřejného využití. Více informací naleznete zde.

Na projektu Center of Excellence se podílí dvě katedry FEL: Katedra počítačové grafiky a interakce a dále Katedra počítačů. Katedra počítačů byla založena v roce 1964 a byla jednou z prvních kateder orientovaných speciálně na výuku počítačové problematiky v někdejším Československu. Katedra nabízí tři úrovně studijních programů obsahově zaměřených na hardwarové i softwarové aspekty výpočetní techniky a informatiky: bakalářské, magisterské a doktorandského studium oboru Výpočetní technika. Kromě výuky je katedra velmi aktivní a úspěšná i ve výzkumu a je zapojená v řadě projektů řešících současné problémy světové počítačové vědy. Více informací zde. Před několika měsíci se z katedry oddělila skupina pracovníků, která založila novou Katedru počítačové grafiky a interakce. Její náplní je výuka a výzkum nových metod ve dvou základních oblastech: v počítačové grafice a interakci mezi člověkem a počítačem. Nová katedra je velmi aktivní na poli výzkumu, pro který získala řadu evropských grantů.

O společnosti Sun Microsystems, Inc.

Sun Microsystems vyvíjí technologie podporující růst globálního trhu. Drží se jedinečné vize „The Network Is The Computer“ („Síť je počítačem“) a prostřednictvím sdílených inovací, komunitního vývoje a vedoucí pozice v oblasti open source prosazuje spolupráci. Sun působí ve více než 100 zemích světa. Více informací naleznete zde. Sun, Sun Microsystems a logo Sun jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc., nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a dalších zemích.

;;# Person responsible for the page content: Ing. Jaroslav Sloup ;;#

 
en/events/sun-coe.txt · Last modified: 2011/05/10 10:30 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International